Gạch Xuân Hòa

Gạch xây 6 lỗ
-{gioi thieu san pham}-:
Kích thước: 220 x 105 x 150
Trọng lượng (Kg/V): 3.2
Cường độ chịu nén (kg/cm2): 75
Độ hút nước (%): 6 – 9
Số lượng sử dụng (v/m3): 275

Các sản phẩm khác

Gạch 4 lỗ

  • code : 4lo

Gạch 2 lỗ

  • code : 1162307626

Gạch 21 lỗ

  • code : cbp1214024251

Gạch 21 lỗ

  • code : gach-21lo

Gạch nem rỗng

  • code : nem-rong

Gạch chống nóng

  • code : Chong-nong

R150 lỗ tròn

  • code : R-lo-tron

R150 lỗ vuông

  • code : R150-vuong
-{danh muc san pham}-
-{san pham moi}-
Ngói lợp

Ngói bò nhỏ

Ngói hài tiểu

Ngói mắt rồng

Ngói hài 270

Ngói chữ S có hoa văn

Ngói chữ S

Ngói hài cổ

Ngói màn

Ngói bò

Ngói 22/m2

Gạch lát

Lá dừa đơn

Gạch trống đồng

Gạch lá dừa

Gạch mắt na

Gạch lát nền

Gạch lát nền 150

Gạch lục giác lá dừa

Gạch lá dừa cánh tròn

Gạch lát (NT 300)

Gạch lát nền (NT 250)

Gạch ốp

Gạch ốp tường

Gạch ốp tường

Gạch ốp chân tường

Gạch ốp chân tường

Gạch ốp chân tường

Tấm ốp tường

Gạch thẻ

Gạch xây dựng

Gạch 4 lỗ

Gạch xây không trát 3 Lỗ

Gạch xây 6 lỗ

Gạch 2 lỗ

Gạch 21 lỗ

Gạch 21 lỗ

Gạch nem rỗng

Gạch chống nóng

R150 lỗ tròn

R150 lỗ vuông