Gạch Xuân Hòa

  Liên hệ

Công ty Cổ phần VIGLACERA Xuân Hòa

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Website:
Mobile

Xã Tân Dân - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội
024 3581 0011
024-3581-1390
Viglaceraxuanhoa@yahoo.com
viglaceraxuanhoa.com.vn


Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi theo mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ chủ động liên hệ lại trong thời gian sớm nhất.

    gXZux

-{danh muc san pham}-
-{san pham moi}-
Ngói lợp

Ngói bò nhỏ

Ngói hài tiểu

Ngói mắt rồng

Ngói hài 270

Ngói chữ S có hoa văn

Ngói chữ S

Ngói hài cổ

Ngói màn

Ngói bò

Ngói 22/m2

Gạch lát

Lá dừa đơn

Gạch trống đồng

Gạch lá dừa

Gạch mắt na

Gạch lát nền

Gạch lát nền 150

Gạch lục giác lá dừa

Gạch lá dừa cánh tròn

Gạch lát (NT 300)

Gạch lát nền (NT 250)

Gạch ốp

Gạch ốp tường

Gạch ốp tường

Gạch ốp chân tường

Gạch ốp chân tường

Gạch ốp chân tường

Tấm ốp tường

Gạch thẻ

Gạch xây dựng

Gạch 4 lỗ

Gạch xây không trát 3 Lỗ

Gạch xây 6 lỗ

Gạch 2 lỗ

Gạch 21 lỗ

Gạch 21 lỗ

Gạch nem rỗng

Gạch chống nóng

R150 lỗ tròn

R150 lỗ vuông