Gạch Xuân Hòa

Ngói mắt rồng
-{gioi thieu san pham}-:
Kích thước: 200 x 100 x 11
Trọng lượng (Kg/V): 0.45
Cường độ chịu uấn  (N/cm2): ≥ 20
Độ xuyên nước  (phút) ≥ 120
Độ hút nước (%): 6 - 8
Số lượng sử dụng (v/m3) – (pcs/m3): 140

Các sản phẩm khác

Ngói bò nhỏ

  • code : NBN

Ngói hài tiểu

  • code : nht

Ngói hài 270

  • code : 1162309096

Ngói chữ S có hoa văn

  • code : 1162309845

Ngói chữ S

  • code : 1162309814

Ngói hài cổ

  • code : ngoi-hai-co

Ngói màn

  • code : ngoi-man

Ngói bò

  • code : ngoi-bo

Ngói 22/m2

  • code : ngoi22
-{danh muc san pham}-
-{san pham moi}-
Ngói lợp

Ngói bò nhỏ

Ngói hài tiểu

Ngói mắt rồng

Ngói hài 270

Ngói chữ S có hoa văn

Ngói chữ S

Ngói hài cổ

Ngói màn

Ngói bò

Ngói 22/m2

Gạch lát

Lá dừa đơn

Gạch trống đồng

Gạch lá dừa

Gạch mắt na

Gạch lát nền

Gạch lát nền 150

Gạch lục giác lá dừa

Gạch lá dừa cánh tròn

Gạch lát (NT 300)

Gạch lát nền (NT 250)

Gạch ốp

Gạch ốp tường

Gạch ốp tường

Gạch ốp chân tường

Gạch ốp chân tường

Gạch ốp chân tường

Tấm ốp tường

Gạch thẻ

Gạch xây dựng

Gạch 4 lỗ

Gạch xây không trát 3 Lỗ

Gạch xây 6 lỗ

Gạch 2 lỗ

Gạch 21 lỗ

Gạch 21 lỗ

Gạch nem rỗng

Gạch chống nóng

R150 lỗ tròn

R150 lỗ vuông