Gạch Xuân Hòa

Đại lý phân phối

+Cty TNHH Hội Sen

Địa chỉ:

Sđt:

+  Mai Xuân Độ

Địa chỉ: Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Sđt: 0373.763.989,   0912.395.485

+  Nguyễn Xuân Mai

Địa chỉ: Trung liêt – Đống Đa - Hà Nội

Sđt: 04.8530.136,    0912.006.183

+  Mai Xuân Vui

Địa chỉ:

Sđt: 0983.150.543

+ Nguyễn Văn Hưng
Địa chỉ: Nông cống - Thanh hóa
Sđt: 0915518509.

+ Chi Nhánh Vật Tư Thái Nguyên

Địa chỉ: Phổ Yên – Thái Nguyên

Sđt: 02103.825107,   01687.629.945

+ Mai xuân toán

Địa chỉ: Thái nguyên

Sđt: 0912549192

+ Cty Hòa Bình

Địa chỉ: 156 Hoàng hoa thám - Thành Phố Yên Bái

Sđt:

+ Nông Thị Hòa

Địa chỉ: Ngã tư cao lộc - Lạng sơn

danh mục sản phẩm
sản phẩm mới
Ngói lợp

Ngói màn chữ Thọ

Ngói Ri

Ngói bò nhỏ

Ngói hài tiểu

Ngói mắt rồng

Ngói hài 270

Ngói chữ S có hoa văn

Ngói chữ S

Ngói hài cổ

Ngói bò

Gạch lát

Lá dừa đơn

Gạch trống đồng

Gạch lá dừa

Gạch mắt na

Gạch lát nền

Gạch lát nền 150

Gạch lục giác lá dừa

Gạch lá dừa cánh tròn

Gạch lát (NT 300)

Gạch lát nền (NT 250)

Gạch ốp

Gạch ốp tường

Gạch ốp tường

Gạch ốp chân tường

Gạch ốp chân tường

Gạch ốp chân tường

Tấm ốp tường

Gạch thẻ

Gạch xây dựng

Gạch 4 lỗ

Gạch xây không trát 3 Lỗ

Gạch xây 6 lỗ

Gạch 2 lỗ

Gạch 21 lỗ

Gạch 21 lỗ

Gạch nem rỗng

Gạch chống nóng

R150 lỗ tròn

R150 lỗ vuông

Gạch trang trí

Gạch hoa tranh

Gạch hoa tranh

Ngói trang trí